300 tys. zł na przetwórstwo produktów rolnych – trwa nabór wniosków!

Od 29 września do 28 października 2016 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR przyjmowane są wnioski o pomoc dla rolników, domowników lub małżonków rolników, w ramach wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Warunkiem uzyskania pomocy jest podjęcie wykonywania działalności gospodarczej związanej z przetwarzaniem produktów rolnych.

Wsparciem objęte zostały następujące sektory przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków a także jaj, miodu, lnu i konopi oraz roślin oleistych i wysokobiałkowych.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizację inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50 proc., a wysokość wsparcia finansowego, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w przypadku tej grupy beneficjentów, wynosi 300 tys. zł. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.
Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można m.in.:
– budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;
– zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej;
– zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

W ramach PROW 2014-2020 na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” przewidziano ok. 700 mln euro.

Poniżej inki do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące naboru wniosków na Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

300 tys. zł na przetwórstwo produktów rolnych – w ARiMR trwa nabór wniosków o taką pomoc

Agencja przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na „małe przetwórstwo”

Nabór wniosków na „małe przetwórstwo” 29 września – 28 października 2016 r.