Pomaszerowali na Góry Borowskie

Grupa rajdowiczów maszerująca drogą

Około 190 uczestników wzięło udział XI Pieszym Rajdzie na Góry Borowskie, który odbył się w sobotę, 25 września.

Po przerwie wywołanej pandemią, Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne działające przy Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej zorganizowało XI Pieszy Rajd na Góry Borowskie. Rajd cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów ze szkoły w Woli Krzysztoporskiej, a także z placówek działających na terenie gminy. Wzięli w nim udział uczniowie SP Wola Krzysztoporska, SP Bujny, SP Bogdanów, SP Krzyżanów i SP Parzniewice.
W rajdzie udział wzięło ponad 190 osób. Oprócz uczniów i nauczycieli byli rodzice, strażacy OSP w Woli Krzysztoporskiej oraz przedstawiciele gminy (Gminne Zrzeszenie LZS). Pogoda jak zwykle nie zawiodła, a na mecie, pod Pomnikiem Obrońców Gór Borowskich, odbył się tradycyjny konkurs wiedzy o Górach Borowskich. Zwycięzcą okazał się uczeń SP z Krzyżanowa, II i III miejsce zajęli uczniowie szkoły w Woli Krzysztoporskiej – Kalina i Maksymilian – z klasy V. Zwycięzcom gratulujemy!
Nagrody, dzięki sponsorom, okazały się ciekawym uzupełnieniem historycznej wiedzy. Na zakończenie imprezy na uczestników czekał mały poczęstunek oraz nagrody ufundowane przez LZS, które zostały rozlosowane wśród uczestników.
Rajd organizowały opiekunki SKKT przy SP w Woli Krzysztoporskiej: Maria Bartłomiejczyk, Beata Wieczorek, Lucyna Lasek (konkurs wiedzy), a opieką młodzież otoczyły: Danuta Błaszczyk, Aleksandra Kowalczyk, Gabriela Perek, Agnieszka Warzyńska.
– Podziękowania należą się także opiekunom SP Bujny: Agnieszce Warszadzie, Magdalenie Dzitkowskiej, SP Bogdanów Annie Paulińskiej i Sylwii Siwik-Pisarek, SP Krzyżanów Edycie Michalak, Agacie Szczegodzińskiej, Anecie Bełdowskiej, dyrektor Magdalenie Ryżewskiej, SP Parzniewice Dorocie Litych. Szczególne podziękowania należą się strażakom OSP Wola Krzysztoporska, którzy zawsze chętnie nas wspierają i dbają o bezpieczeństwo w czasie rajdu oraz Tomkowi Woźniakowi, który zadbał o nagrody. Mamy nadzieję, że pomimo pandemii kolejne zaplanowane rajdy się odbędą – dodają opiekunki SKKT z Woli Krzysztoporskiej.
(materiały: SKKT w Woli Krzysztoporskiej)