Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Plakat - napis na niebieskim tle: Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, że w dniach od 22 do 28 lutego 2021 roku przypada Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Każda osoba, która doświadczyła jakiejkolwiek formy przestępstwa (przemocy, oszustwa, kradzieży czy wyłudzenia) będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną. Pomoc będzie udzielana w siedzibie sądów, prokuratur, komend policji, ośrodków pomocy społecznej czy w siedzibach organizacji pozarządowych na terenie całego kraju.

W naszym regionie pomoc można uzyskać w:
Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim od 24 do 26 lutego 2021 w godzinach od 13.00 do 15.00 w sali nr 38; jednocześnie w dniu 22 lutego można uzyskać informacje telefonicznie pod numerem telefonu 44 649-42-84 lub w dniu 23 lutego pod numerem telefonu 44 649-42-86;
Ośrodku Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 20 pod numerem telefonu 791-669-566.