Ponad 5,5 km dróg do remontu

Mąkolice - Piekary

Nowe nakładki asfaltowe pojawią się wkrótce w kilku miejscowościach na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Wyremontowanych zostanie ponad 5,5 km dróg gminnych za kwotę ponad 1 mln 300 tys. zł.

Nowe nakładki asfaltowe na podbudowie tłuczniowej pojawią się w kilku miejscowościach na terenie gminy. Przy drogach wykonane zostaną także obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,5m – 0,75m.

Mąkolice (dz. 46) – odcinek o dł. 1.618,50 m i szerokości 4,10 m – koszt 388.016, 42 zł
Mąkolice – Piekary – odcinek o dł. 1.000 m i szerokości 4,10 m – koszt 229.183,81 zł (dofinansowanie 138.743 zł)
Kamienna (dz. 251 i 300) – odcinek o dł. 880 m i szerokości 4,10 m – koszt 212.735,93 zł
Stradzew (dz. 194) – odcinek o dł. 460,60 m i szerokości 4,10 m – koszt 111.857,57 zł
Kacprów – Bogdanów (Kol. Bogdanów) – odcinek o dł. 1.150 m i szerokości 3,5 – 4 m – koszt 240.137,94 zł
Glina – odcinek o dł. 582 m i szerokości 4,10 m – koszt 156.722,57 zł

W sumie zostanie wyremontowanych 5.691,1 m dróg, a koszt tych prac to 1.338.654,24 zł.
Warto dodać, że na odcinek Mąkolice – Piekary gmina zdobyła dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 138.743 zł
Prace na większości odcinków mają się zakończyć w połowie listopada. Wcześniej – bo do końca września – mają się zakończyć prace przy odcinku Mąkolice – Piekary.