Zapraszają na konsultacje z partnerstwa publiczno-prywatnego

Na niebieskim tle zaproszenie na konsultacje z PPP

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego we współpracy z Urzędem Gminy w Moszczenicy organizuje Mobilny Punkt Informacyjny na temat Funduszy Europejskich i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) oraz możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, które odbędą się dnia 28 września 2023 r. w godzinach 10.00 – 15.00 w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w formie dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich.

Na niebieskim tle zaproszenie na konsultacje z PPPPodczas indywidualnych konsultacji każdy otrzyma informacje m.in. na temat realizacji projektu w formule PPP, dobrych praktyk PPP, środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. – Przedstawimy możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do spotkania się ze specjalistą ds. funduszy europejskich – zapraszają organizatorzy wydarzenia.