Łącznik między Działkową i Szkolną w budowie

W czerwcu 2022 r. rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Budowa oraz przebudowa ul. Działkowej i Szkolnej w miejscowości Wola Krzysztoporska”. Na razie będzie to pierwszy etap zadania polegający głównie na budowie „łącznika” pomiędzy tymi ulicami. Co ważne, łącznik zapewni komunikację do powstającego w tym miejscu miniosiedla domków jednorodzinnych, a także dojazd do budowanego tu komisariatu policji.

Budowany łącznik o nawierzchni bitumicznej będzie miał długość ok. 258 m.b. i szerokość 5 metrów. Po obu stronach jezdni (od strony komisariatu – na całym odcinku, po drugiej stronie we fragmencie) pojawią się chodniki z kostki betonowej o szerokości 2 m. Będzie też oświetlenie uliczne. Na tym odcinku wybudowana zostanie również sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odwodnieniem jezdni i przykanalikami do wszystkich działek przyległych do budowanej drogi.

Umowa z wykonawcą, którym jest PPUH EKOINŻBUD Łukasz Stępień, zawarta została 26 maja 2022 r. i opiewa na kwotę 1.378.000 zł. Na zrealizowanie zadania wykonawca ma pół roku.

Fot. A. Wiktorowicz