Parzniewiczki mają swoją altanę

Drewniana altana

W ramach grantu „Sołectwo na plus” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi przy współfinansowaniu Gminy Wola Krzysztoporska w miejscowości Parzniewiczki zrealizowano projekt pn.: „Budowa altany wiejskiej – plenerowego miejsca spotkań i integracji mieszkańców Parzniewiczek”.

logo łódzkie dotacje 2023 sołectwo na plus– Dzięki budowie altany mieszkańcy sołectwa zyskali własny obiekt w przestrzeni publicznej, w którym będą mogli zwiększać poziom integracji społeczności Parzniewiczek. Altana będzie również miejscem zabaw i spotkań dla dzieci oraz młodzieży. Będzie to również miejsce spotkań KGW Parzniewiczki, w którym będą mogły odbywać się m.in. warsztaty kulinarne – mówi sołtys Parzniewiczek Adam Zajączkowski.
Koszt projektu wyniósł 31.700 zł, w tym dotacja z budżetu województwa łódzkiego: 12.000 zł, a wkład własny gminy to 19.700 zł.
Dodatkowo gmina postanowiła również sfinansować utwardzenie z kostki brukowej pod altanę. Koszt utwardzenia to 7.900 zł. W sumie więc koszt całej inwestycji wyniósł 39.600 zł, w tym 12.000 zł stanowi dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego, a pozostała kwota w wysokości 27.600 zł pochodzi z budżetu gminy Wola Krzysztoporska.

Fot. A. Miniatorska, A. Zajączkowski