W OSP Gomulin zmiana zarządu

Szczepan Mroczkowski, Mateusz Maślanka i Wojciech Kamiński z OSP Gomulin.

Zmiana w zarządzie i plan obchodów jubileuszu 100-lecia jednostki to najważniejsze punkty spotkania sprawozdawczo-wyborczego w OSP Gomulin.

Zmienił się skład zarządu OSP Gomulin. Nowym prezesem został Mateusz Maślanka, zastępując na tym stanowisku Szczepana Mroczkowskiego, który z kolei został w zarządzie gospodarzem. Naczelnikiem pozostał Łukasz Wojtczyk, a wiceprezesem – Wojciech Kamiński. Zastępcą naczelnika został Maciej Kędzierski, sekretarzem pozostał Janusz Filipek, skarbnikiem Radosław Rusek, a członkiem zarządu Tomasz Adamczyk.
Strażacy, oprócz wyboru nowych władz, rozmawiali także o remoncie Sali Domu Ludowego. Poza tym omawiano przyszłoroczny jubileusz 100-lecia OSP Gomulin. W związku z tym zgłoszono potrzebę wymiany umundurowania galowego.
Druhowie przyjęli również plan pracy na najbliższy rok.