Patcher ruszył na gminne drogi

Patchery (remontery drogowe) ruszyły w połowie czerwca na drogi w gminie Wola Krzysztoporska. Do dziur i ubytków w jezdniach ma trafić nawet do 700 ton mieszanki emulsyjno-grysowej. Niektóre odcinki już zostały naprawione.

Remontery zasypały już ubytki m.in. na drogach w: Glinie, Bujnach, Gąskach, Piaskach, Majkowie Dużym, Gomulinie, Pracy, Żachcie, Rokszycach, Krzyżanowie, Woli Krzysztoporskiej. Systematycznie (ale też czasem zależnie od warunków pogodowych) naprawiane będą kolejne drogi.
A prace polegają na oczyszczeniu naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, natryskiwaniu na oczyszczoną powierzchnię warstwy modyfikowanej emulsji asfaltowej, a następnie natryskiwaniu pod ciśnieniem naprawianego miejsca kruszywem otoczonym emulsją. W końcowej fazie stosowany jest natrysk naprawianego miejsca kruszywem o odpowiedniej frakcji.
Zaplanowano, że pierwsze 450 ton mieszanki wbudowane zostanie do 10 lipca, a wszystkie roboty sfinalizowane zostaną do końca września.
Koszt pierwszego etapu robót (450 ton mieszanki) to prawie 227 tys. zł (504,30 zł za tonę).