Droga Rokszyce – Oprzężów gotowa

Droga Rokszyce - Oprzężów - nowy asfalt

W połowie października skończyły się prace przy remoncie drogi Rokszyce – Oprzężów. Gmina Wola Krzysztoporska otrzymała na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości prawie 400 tys. zł.

Projekt pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 110464 w miejscowości Rokszyce – Oprzężów w gminie Wola Krzysztoporska” dotyczył odcinka o długości 1.640 m położonego na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego. Prace polegały m.in. na częściowym frezowaniu istniejących warstw asfaltowych na całej szerokości i długości jezdni, wykonaniu napraw konstrukcji tłuczniowej w miejscach uszkodzonych, gdzie występowały ubytki istniejącej podbudowy tłuczniowej, położeniu warstwy wyrównawczej, wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego. Konieczne było też odmulenie przepustu pod drogą i rowów przydrożnych wraz z profilowaniem skarp. Naprawy wymagały również pobocza po obu stronach jezdni.
Już w czasie robót okazało się, że na odcinku ok. 300 metrów, tam gdzie wcześniej występowały płyty betonowe, trzeba było wykonać dodatkowo specjalną warstwę przeciwspękaniową wraz z siatką stalową, żeby uniknąć zniszczenia nowej nawierzchni bitumicznej.
W ramach prac remontowych rozebrano i ponownie wykonano w tej samej lokalizacji chodnik z kostki brukowej o powierzchni 415 m2.
Dodatkowo wykonać trzeba było korektę lokalizacji jezdni poprzez rozbiórkę istniejącej podbudowy na długości 55 m.b., szerokości 2,5 m i głębokości 0,4 m.
Całkowity koszt wszystkich robót to kwota 850.731,84 zł. Gmina Wola Krzysztoporska uzyskała na ten remont dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 393.951 zł.

Fot. A. Wiktorowicz