Postępują prace na drodze Siomki – Krzyżanów – Piaski

Droga z rozkopanym poboczem, znaki drogowe

Trwają prace na drodze Siomki – Krzyżanów – Piaski. Na koniec sierpnia 2022 r. wykonano już przebudowę ok 1900 m.b. sieci wodociągowej (z planowanej do wymiany długości 3000 m.b.). Rozpoczęcie prac drogowych planowane jest na październik 2022 r. W tej chwili trwa weryfikacja przez projektanta wniosków mieszkańców.

tablica informcyjna projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju DrógPrzypomnijmy, że „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E Siomki – Glina od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500E Piotrków – Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E w miejscowości Piaski” to projekt, który uzyskał wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021.
Podkreślmy, że chodzi o drogę powiatową, którą jednak na podstawie zawartego porozumienia gmina Wola Krzysztoporska przejęła na czas remontu. Wcześniej gmina przygotowała konieczną dokumentację i wniosek o dofinansowanie do RFRD.
Rozbudowie drogi towarzyszy rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siomki, Krzyżanów do m. Glina wraz z budową, przebudową i rozbudową przyłączy wodociągowych w miejscowościach Siomki i Krzyżanów, co kosztować będzie 1.835.580 zł. Tę kwotę gmina pokryje w całości ze swojego budżetu.

Całość robót (droga plus wodociąg) kosztować ma 14.327.040 zł. Roboty budowlane dotyczące samej drogi to koszt 12.491.460 zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 8.815.312 zł. Tak zwanym wkładem własnym podzielą się między sobą Gmina Wola Krzysztoporska (1.987.152 zł) i Powiat Piotrkowski – właściciel drogi (1.688.996 zł).
Prace mają się zakończyć w październiku 2023 r.

Fot. A. Wiktorowicz