Nauka dla Ciebie w domu – warsztaty z Centrum Nauki Kopernik i Kołem Gospodyń Wiejskich Poraju

Centrum Nauki Kopernik - warsztaty naukowe ludzie przy paczkach z napisem Nauka dla ciebie w domu

Już w sobotę, 24 września w Szkole Podstawowej w Parzniewicach z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich Poraj odbędą się kolejne warsztaty z cyklu „Nauka dla Ciebie w domu” – jednego z komponentów wspólnej inicjatywy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. W tych bezpłatnych warsztatach z towarzyszenia dzieciom w wyzwaniach poznawczych w sumie udział weźmie 20 rodzin. Po zakończeniu zajęć każda rodzina otrzyma zestaw do wspólnego eksperymentowania w domu.

plakat na zieonym tle kolorowe figury geometryczne napis nauka dla ciebie w domu Centrum Nauki Kopernik Ministerstwo Edukacji i NaukiW trakcie warsztatów rodzice i opiekunowie pod okiem edukatorów z Centrum Nauki Kopernik będą pogłębiać swoją wiedzę na temat mądrego towarzyszenia dzieciom podczas eksperymentowania. Poznają pozytywne aspekty nauki poprzez zabawę. Dowiedzą się, jak rozbudzić ciekawość swoich dzieci. Wspólnie z prowadzącymi przyjrzą się doświadczeniom naukowym widzianym z perspektywy dziecka oraz związanym z nimi wyzwaniom poznawczym. Nie zabraknie także ćwiczeń z pozytywnego dowartościowywania i budowania poczucia własnej wartości u dziecka w wyważony sposób.
paczki z naklejkami Nauka dla ciebie w domuZestaw „Nauka dla Ciebie w domu” do rodzinnego eksperymentowania zawiera nie tylko propozycje samodzielnych eksperymentów, ale również niezbędne do ich wykonania materiały oraz wskazówki pedagogiczne ułatwiające rodzicom konstruktywne towarzyszenie dzieciom podczas ich prób odkrywania świata.
Za sprawą Koła Gospodyń Wiejskich Poraj Parzniewice będą jedną z dziesięciu miejscowości w Polsce, w których odbywają się w tym roku warsztaty „Nauka dla Ciebie w domu”. Do końca października zajęcia z edukatorami z Centrum Nauki Kopernik zostaną zorganizowane jeszcze dla mieszkańców Rozprzy, Sulejowa, Dobkowa, Stargardu i Przedborza.