Przedłużenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca w 2023 roku

Stary, okopcony piec węglowy

Wójt gminy Wola Krzysztoporska informuje, że w ramach naboru wniosków od osób fizycznych zainteresowanych otrzymaniem dotacji celowej z budżetu gminy Wola Krzysztoporska na wymianę źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych, ogłoszonego w dniu 06.03.2023 r., w związku z uchwałą Rady Gminy Wola Krzysztoporska nr XVIII/156/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu, złożone wnioski nie wyczerpują łącznej kwoty dotacji w budżecie gminy Wola Krzysztoporska przewidzianej na ten cel w 2023 roku.

Wobec powyższego informuję, że nabór zostaje przedłużony – wnioski przyjmowane będą do dnia 07.04.2023r. do godz. 15:30.

UWAGA: wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone i nie będą już rozpatrywane.

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

Roman Drozdek

 

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Skan - ogłoszenie Przedłużenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca w 2023 roku
224 KB 90