Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – ankieterzy odwiedzą mieszkańców!

Jakie paliwo wykorzystujemy do ogrzewania budynku, czy ściany i dach domu są ocieplone, czy planujemy jakieś prace termomodernizacyjne, ile mamy pojazdów – między innymi na takie pytania ankieterów, którzy ruszą w teren 29 – 30 czerwca, powinni odpowiedzieć mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska. Po co?
Gmina Wola Krzysztoporska opracowuje gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest strategicznym dokumentem, umożliwiający ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020 na inwestycje związane z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska.

Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w gminie. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia niskiej emisji, poprawy efektywności energetycznej gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł na terenie gminy Wola Krzysztoporska.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wola Krzysztoporska jest firma PHIN Inwestycje Sp. z o.o. 93-121 Łódź, Częstochowska 63, +48 42 661-11-99 http://www.phin.pl/inwestycje.

W ramach pracy nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wola Krzysztoporska będzie prowadzona inwentaryzacja budynków na terenie gminy. W czerwcu ankieterzy ww. firmy będą zbierać informację niezbędne do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Ankieterzy będą mieli przy sobie otrzymane od wójta gminy Wola Krzysztoporska pełnomocnictwa. Ankietę można również wypełnić elektronicznie poniżej znajduje się link do ankiety:

http://interankiety.pl/interankieta/8a35e35fd199967b04a5f8ae11a670e4 – ankieta dla przedsiębiorców,

http://interankiety.pl/interankieta/53eefb0f964a5970ba72f9314e650db5 – ankieta dla mieszkańców.