Uchodźcy - na niebieskim tle narysowany szpaler ludzi podążających w jakimś kierunku
Pomoc dla Ukrainy

Опитування серед тимчасово переміщених осіб з України (Badanie wśród osób czasowo przesiedlonych z Ukrainy)

Опитування Агентства Європейського Союзу з питань основоположних прав (FRA) серед тимчасово переміщених осіб з України.
Zachęcamy osoby z Ukrainy do wzięcia udziału w internetowej ankiecie przygotowanej przez Agencję Praw Podstawowych (FRA). […]

Kobieta wypełnia ankietę w komputerze
Pozostałe informacje

Weź udział w ankiecie i wskaż, jakie są Twoje potrzeby zdrowotne!

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim zachęca do wzięcia udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie oceniające potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Wszelkie uwagi i sugestie zawarte w wypełnionych ankietach będą pomocne przy opracowywaniu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych Mieszkańców powiatu piotrkowskiego. […]

Stowarzyszenie LGD BUD-UJ Razem; mapa z obszarem, na którym działa towarzyszenie
Pozostałe informacje

Jakie są oczekiwania mieszkańców?

W imieniu Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej analizy potrzeb mieszkańców w kontekście wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”. Niniejsza ankieta ma na celu poznanie oczekiwań mieszkańców LGD, w związku z obecną sytuacją epidemiczna panującą w kraju. […]