Publiczny transport zbiorowy

wnętrze outobusu z siedzeniami

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego  zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.), informuję, że Wójt Gminy Wola Krzysztoporska wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego określone w powyższej ustawie ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Gmina Wola Krzysztoporska,  ul. Kościuszki 5  97-371 Wola Krzysztoporska.

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 ust. pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym(t.j. Dz.U. z 2022 r.,  poz. 1343 z późn. zm.).

3. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej w transporcie drogowym dla linii komunikacyjnych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska, tj:

l.p Relacja trasy
1 Gomulin – Rokszyce — Kargał Las — Rokszyce Drugie — Gomulin — Majków Duży — Rokszyce —Rokszyce Drugie — Kargał Las — Gomulin — Oprzężów — Piekarki – Gomulin
2 Gomulin – Rokszyce -Rokszyce Drugie – Oprzężów – Oprzężów Kolonia- Oprzężów –

Piekarki – Oprzężów – Gomulin Kolonia – Gomulin

3 Gomulin – Mąkolice — Mąkolice- Mąkolice – Piekary – Stradzew – Budków  – Mzurki – Gomulin
4 Gomulin – Majków Duzy – Praca – Gomulin
5 Gomulin – Piekary – Woźniki Kolonia – Woźniki – Żachta – Gomulin
6 Bogdanów — Kozierogi – Makolice – Kolonia Bogdanów – Bogdanów -Miłaków – Moników – Borowa – Kamienna- Bogdanów
7 Krzyzanów – Glina — Piaski — Krzyżanów — Siomki — Krzyżanów — Piaski — Glina — Krzyżanów — Siomki — Krzyżanów
8 Parzniewice – Pawłów Górny  – Parzniewce  – Poraj –  Parzniewiczki  – Parzniewice
9 Wola Krzysztoporska- Ludwików – Laski – Blizin – Pawłów Dolny – Poraj – Parzniewiczki – Parzniewice – Pawłow Górny – Parzniewice
10 Wola Krzysztoporska — Kolonia Krężna — Krężna — Wola Rokszycka – Wola Krzysztoporska —

Siomki — Gąski — Bujny

11 Wola Krzysztoporska – Kolonia Krężna – Krężna – Kacprów – Radziatków – Wola Krzysztoporska
12 Wola Krzysztoporska – Kacprów – Radziątków – Jeżów – Wygoda – Siomki – Wola

Krzysztoporska

13 Pawłów Górny – Krzyżanów – Bujny
14 Bogdanów- Krężna– Oprzężów – Rokszyce

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia :

1 stycznia 2025r.

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usługi:

12 miesięcy

 6. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1343 z późn. zm.), zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2) Biuletyn Informacji Publicznej

3) Strona internetowa Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska

4) Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska

 

 

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie - transport Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
653 KB 89