O transporcie publicznym podczas sesji RG

W najbliższą środę (3 sierpnia) odbędzie się kolejna – XXII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

Radni dyskutować będą m.in. o „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Wola Krzysztoporska na lata 2016 – 2025”.
Obrady rozpoczną się o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (sala nr 5).

Oto proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Wola Krzysztoporska w Gminie Wola Krzysztoporska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Wola Krzysztoporska na lata 2016 – 2025”.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Zakończenie obrad.