Ruszyli na śnieżny rajd

rajdowicze przed GOK

Ponad 180 osób wzięło udział w VI Pieszym Rajdzie Mikołajkowym, który 10 grudnia o godzinie 9.30 wyruszył spod GOK-u w Woli Krzysztoporskiej. A zorganizowało go tradycyjnie Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne działające przy Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Uczestnikami rajdu byli tym razem uczniowie i opiekunowie ze szkół: Wola Krzysztoporska, Bogdanów, Krzyżanów i Parzniewice. Rajd odbył się dzięki zaangażowaniu opiekunów SKKT – Marii Bartłomiejczyk, Aleksandry Kowalczyk, Lucyny Lasek, Agnieszki Warzyńskiej oraz niezawodnej sekretarz szkoły i radnej gminy Beaty Wieczorek. Pomoc w organizacji rajdu okazali także: strażacy OSP Wola Krzysztoporska dbający o bezpieczeństwo piechurów, Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Krzysztoporskiej z Agnieszką Koszelak na czele, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Martą Kopacką, Gminne Zrzeszenie LZS i GOK w Woli Krzysztoporskiej. Uczestnicy pokonali trasę prawie 10 km, a po powrocie czekał na nich słodki poczęstunek i gorąca herbata. Uczestnicy rajdu mieli możliwość wzięcia udziału w seansie filmowym „Listy do M 5”, a po projekcji odebrali skromne paczki od św. Mikołaja.
– Rajd przebiegał w fajnej atmosferze, przy śnieżnej pogodzie. Wszystkim uczestnikom, opiekunom i tym, którzy szczególnie zaangażowali się w pomoc organizacji rajdu bardzo dziękujemy i do zobaczenia na kolejnym rajdzie – mówią organizatorzy.

Fot. SKKT Wola Krzysztoporska