Susza – można składać wnioski o oszacowanie strat!

łan zbóż, na horyzoncie drzewa

Informujemy, że rolnicy poszkodowani na skutek suszy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych. Uwaga! Szacowanie upraw tylko przed zbiorem!

Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji – zgłoś szkodę rolniczą, dostępną pod linkiem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Zgodnie z informacjami przekazanymi z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego istnieje możliwość zawnioskowania do komisji gminnych o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym. Rolnik zobligowany jest jednak do zalogowania się do aplikacji dedykowanej do oszacowania w gospodarstwie strat spowodowanych suszą (zgłoś szkodę rolniczą, dostępną pod linkiem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign) i wypełnienia stosownego formularza:

  • wniosek o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym,
  • oświadczenie o strukturze upraw i poniesionych szkodach,
  • oświadczenie o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach,
  • informacja dotycząca przetworzenia danych osobowych.

Warunkiem złożenia wniosku jest możliwość oszacowania uprawy przez gminną komisję w terenie (szacowanie upraw tylko przed zbiorem)!

Nadal obowiązuje definicja suszy rolniczej oparta na wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych opracowanych przez IUNG-PIB Puławy (https://susza.iung.pulawy.pl/mapy/2023,06/).

Rolnik powinien posiadać kopię wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o płatność bezpośrednią na rok 2023 oraz wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Szacowanie strat nie jest jednoznaczne z wypłatą odszkodowania. W tym zakresie (wypłaty ewentualnego odszkodowania) decyzję podejmuje Wojewoda Łódzki, o czym tutejszy urząd niezwłocznie poinformuje poszkodowanych.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 44 616 39 83 lub 44 616 39 82 lub osobiście w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.