plakat stop czerwona ręka, przekreślona koparka
Gospodarka komunalna

Stop nielegalnej eksploatacji!

Masz piasek lub żwir na swojej działce? Zgłoś zamiar wydobycia do 10 m sześc./rok do dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach lub uzyskaj koncesję na wydobywanie innych kopalin lub piasku i żwiru w większej ilości od starosty lub marszałka województwa! […]