Gospodarka komunalna

Czyj to piesek?

Potrącony piesek błąkał się w Krężnej. Jest już opatrzony, być może komuś zginął? Prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska […]