Dla babć i dziadków w Parzniewicach

Jak co roku w Szkole Podstawowej w Parzniewicach odbyła się uroczystości dla babć i dziadków. 7 lutego 2020 r. uczniowie najmłodszych klas (0 – III) pod opieką wychowawców przygotowali montaż słowno-muzyczny.

– Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek oraz podziękować dziadkom za cierpliwość, zrozumienie i opiekę, a przede wszystkim za czas, który zawsze mają dla swoich wnuków – mówią organizatorzy uroczystości.
Na zakończenie wszyscy uczniowie odśpiewali sto lat, a Rada Rodziców zaprosiła na słodki poczęstunek.
Fot. Karolina Stempień SP Parzniewice