Trwa rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Blizinie

Kolejny dom ludowy – tym razem w Blizinie – doczekał się gruntownej modernizacji. I to „gruntownej” dosłownie, bo niektóre jego elementy trzeba było zburzyć do gruntu.

Zakres prac polega na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Domu Ludowego w Blizinie. Z uwagi na zły stan techniczny ścian nośnych, konstrukcji i pokrycia dachowego oraz osiadanie warstw posadzkowych konieczna była rozbiórka budynku w części sali głównej i sceny z pomieszczeniami technicznymi. Rozebrana część budynku zostanie wzniesiona od nowa w tym samym śladzie wraz z jej poszerzeniem i z dobudowaniem do niej strefy wejściowej oraz zadaszonego tarasu. W części istniejącej budynku nie objętej rozbiórką zakres prac ograniczony jest tylko do drobnych robót budowlanych (dodatkowa ścianka działowa i wybicie otworu drzwiowego) oraz dostosowania istniejących instalacji do potrzeb całości budynku.
W związku z rozbudową budynku trzeba też przebudować istniejące utwardzenie terenu z kostki brukowej oraz istniejące przyłącza i sieci wewnętrzne zlokalizowane na terenie działki.
Na koniec czerwca wykonano już fundamenty, instalacje podposadzkowe, beton podkładowy i trwają prace murowe.
I etap robót, a więc rozbiórka części budynku oraz jej odbudowanie wraz z rozbudową, wykonanie tarasu w stanie surowym, wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem, montaż stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej ma potrwać do końca października 2018 r.
II etap i odbiór końcowy zaplanowano na koniec kwietnia 2019 r.
Prace mają kosztować 996.300 zł.