W Krzyżanowie sami pomalowali Dom Ludowy

Dom Ludowy w Krzyżanowie po odmalowaniu

Pięknie odmalowana elewacja Domu Ludowego w Krzyżanowie, a także odświeżone wnętrze budynku to dzieło… mieszkańców. Gmina zapewniła materiały, ale całą pracę wykonali mieszkańcy w czynie społecznym. Tym sposobem udało się zaoszczędzić sporą kwotę, dzięki czemu można było wykonać dodatkowe prace wokół obiektu.

– Przez kilkanaście dni codziennie spotykaliśmy się po południu i po kilka godzin pracowaliśmy, by nasz Dom Ludowy przed dożynkami wypiękniał. No i się udało, chociaż pracy było bardzo dużo – mówi sołtys Krzyżanowa Jan Kowalski. – Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w tych dniach. A byli to strażacy OSP, mieszkańcy „niezrzeszeni”, panie z KGW i wspierające straż, które zajęły się sprzątaniem po remoncie. Zaangażowała się także młodzież, która dodatkowo wymalowała drewnianą altanę. Codziennie do pracy zgłaszało się po kilkanaście osób. Bywało i tak, że brakowało narzędzi. Ale możemy być z siebie dumni, bo wykonaliśmy wspólnie mnóstwo pracy – dodaje sołtys Krzyżanowa. – A ja ze swej strony szczególnie dziękuję druhom strażakom, którzy tak chętnie zaangażowali się w prace – dodaje prezes OSP Krzyżanów Tomasz Jakubiak.
Materiały na elewację to koszt około 8 tys. zł. Gdyby pracę wykonać miała profesjonalna firma budowlana, kwotę tę należałoby pomnożyć kilkukrotnie.
Mieszkańcy Krzyżanowa odmalowali także wnętrze budynku. Tu materiały kosztowały ok. 7,5 tys. zł, a pracę wykonano także w czynie społecznym.

Między innymi dzięki tym oszczędnościom w budżecie gminy udało się wygospodarować kwotę na dodatkową poprawę estetyki budynku i otoczenia.
W sierpniu wyremontowane zostały zniszczone schody, taras i podjazd dla niepełnosprawnych. Stare, odpadające płytki gresowe zastąpione zostały znacznie trwalszą kostką brukową. Odnowiono też barierkę przy podjeździe. Te prace kosztowały 60 tys. zł.

Inaczej wygląda również dojazd do kompleksu sportowo-rekreacyjnego usytuowanego za budynkiem DL i planowanego parkingu. Prace te zostały zsynchronizowane z przebudową drogi powiatowej i budową wzdłuż niej chodnika. Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej o powierzchni 325 m kw. wraz z rozbiórką starego utwardzenia ze zniszczonych płyt ażurowych kosztowało ok. 100 tys. zł.

Fot. OSP Krzyżanów