Trwa remont Domu Ludowego w Piekarach

Tak wyglądał Dom Ludowy w Piekarach przed remontem.

A właściwie nie tylko remont, ale i – jak brzmi nazwa zadania – „Rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w miejscowości Piekary”.

Naprawy przede wszystkim domagał się dach starego budynku Domu Ludowego (obiekt wzniesiony został w latach 60. ubiegłego wieku). Przy okazji jednak zdecydowano o jego rozbudowie i nadbudowie, tak by spełniał nie tylko standardy, ale i oczekiwania mieszkańców.

Po remoncie obiekt będzie częściowo budynkiem dwukondygnacyjnym z częściowym podpiwniczeniem. Projektowana przebudowa, nadbudowa i rozbudowa ma na celu poprawę warunków użytkowania obiektu, spełnienie warunków techniczno-budowlanych, a także zapewnienie możliwości korzystania z niego osobom niepełnosprawnym (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich). W poziomie przyziemia zlokalizowana będzie część sanitarna z WC dla osoby niepełnosprawnej, pomieszczenie świetlicy, zaplecze kuchenne i garaż o powierzchni 43 m kw., pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenie kotła c.o. Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia dla społeczności lokalnej i OSP. Komunikację zapewnią wewnętrzne schody.
Całość robót kosztować będzie 868 800 zł. Jednocześnie gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie termomodernizacji obiektu.
Roboty powinny się zakończyć na początku grudnia tego roku.