Przepinki IMG_7678

Przepinki IMG_7678

Za pomocą zadymiarki pracownicy Referatu Wodociągów i Kanalizacji UG sprawdzają, czy nie dochodzi do nielegalnych zrzutów wody opadowej i roztopowej do kanalizacji sanitarnej.