Uwaga na szczepionki dla lisów!

Od 22 do 27 września na terenie województwa łódzkiego będzie przeprowadzone szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie. Uwaga! Szczepionek nie wolno dotykać!

Łódzki wojewódzki lekarz weterynarii wydał komunikat w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w roku 2015.

Łódzki wojewódzki lekarz weterynarii, działając na podstawie § 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (DzU 2013, poz. 1737) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie między 22 i 27 września 2015 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie obejmie cały teren województwa łódzkiego z wyłączeniem obszarów zabudowanych i akwenów.
Szczepienia będą wykonane metodą zrzutów z samolotów doustnej szczepionki. Szczepionka jest zatopiona we wnętrzu przynęty – mieszance pokarmowej w kształcie ściętego stożka koloru zielono-brunatnego o wymiarach 3,9 cm x 3,5 cm x 1,5 cm, o zapachu rybnym. Na terenie województwa łódzkiego wyłożonych zostanie 20 dawek szczepionki na 1 km kw.
Szczepionkę należy pozostawić w miejscu jej wyłożenia, nie może być ona także konsumowana przez ludzi.
Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną o ostrym przebiegu. Wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Źródłem zakażenia są chore na wściekliznę zwierzęta dzikie oraz domowe.
Wszelkie dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi pod numerami telefonów: (42) 635-14-00, (42) 635-14-01 lub (42) 635-14-09 lub w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii na terenie województwa łódzkiego.

Informacja ta powinna być przekazana dzieciom przez ich rodziców bądź opiekunów.