Szkolenie weterynaryjne w Piotrkowie

Rolnicy – mieszkańcy powiatu piotrkowskiego, 25.04.2019. (czwartek) o godzinie: 10:00 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej 26 w Piotrkowie Trybunalskim zostanie przeprowadzone bezpłatne szkolenie weterynaryjne dotyczące ASF i bioasekuracji.

Szkolenie weterynaryjne obejmie następujący zakres tematyczny:
A. ASF (afrykański pomór świń – drogi szerzenia).
B. Zasady bioasekuracji przy ASF.
C. Zakup świń z legalnego źródła, oznakowanych, ze świadectwem zdrowia.
D. Aplikacja: IRZ – PLUS.
E. Sytuacja epizootyczna w Polsce w zakresie ASF.
F. Zgłaszanie podejrzeń ASF.