W Krzyżanowie chcą założyć tradycyjny sad

Prezentacja pokazywana przez uczniów

Chcą przypomnieć tradycyjne odmiany drzew i założyć minisad. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie biorą udział w konkursie zorganizowanym przez BOŚ „Tradycyjny Sad”.

Tematem przewodnim projektu jest zdobycie wiedzy nt. starych odmian drzew owocowych, szeroka promocja tej wiedzy oraz założenie minisadu złożonego z tradycyjnych odmian drzew sadowniczych sadzonych w sposób swobodny, zlokalizowanego na ogólnodostępnym terenie.

W skład zespołu „Owocowe Boom” wchodzą: Mateusz Michalak – uczeń kl. VII, Filip Rybczyński – kl. V, Ada Iskrzyńska – kl. V, Julia Pisarek – kl. V, Michał Merk – kl. V , Bartosz Jagodziński – kl. V, Paweł Kulik – kl. V, Jakub Łukasik – kl. V, Karolina Galuś – kl. V. Opiekunem grupy jest nauczyciel geografii – Edyta Michalak.
Projekt jest podzielony na dwa główne etapy. Udział w konkursie polega na wypełnieniu zadań przewidzianych w obu etapach łącznie.
– Zespół został utworzony z prawdziwych miłośników przyrody w naszej szkole. Osób zaangażowanych w ochronę przyrody i dbałość o nasze otoczenie – mówi opiekunka projektu Edyta Michalak. – Zespół „Owocowe Boom!” 6 marca przeprowadził apel w szkole, podczas którego zaprezentował cele konkursu, prace, które już zostały wykonane, oraz plany na przyszłość. Jeśli raporty składane przez członków zespołu uzyskają odpowiednią liczbę punktów, zespół otrzyma grant od BOŚ w wysokości 350 zł na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do założenia sadu i przejdzie do kolejnego etapu konkursu. Uczniowie zaplanowali do zasadzenia trzy jabłonie, jedną gruszę i jedną śliwę tradycyjnych odmian.
Trzymamy za zespół „Owocowe Boom!” mocno kciuki i życzymy sukcesu.

Fot. SP Krzyżanów