Woźniki: Jadwiga Kauc ponownie została sołtysem

Jadwiga Kauc

W gminie Wola Krzysztoporska rozpoczęła się seria spotkań, podczas których na nową, pięcioletnią kadencję wybierani są sołtysi i rady sołeckie. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 29 marca w Woźnikach.

O funkcję sołtysa ubiegały się dwie kandydatki. Do wyborów stanęło 63 mieszkańców wsi Woźniki.
Ostatecznie z 42 głosami poparcia sołtysem na kolejnych 5 lat została Jadwiga Kauc, pełniąca tę funkcję także w poprzedniej kadencji.

Wybrano też członków Rady Sołeckiej:
Sylwester Hojwa
Dariusz Grabowiecki
Klaudia Matyja
Sergiusz Zuzański
Judyta Łaszek

Warto dodać, że frekwencja w stosunku do wyborów sprzed 4 lat wzrosła prawie o 100%.
Nowo wybranej pani sołtys Jadwidze Kauc gratulujemy!