Wspólnie wyremontowali wiejski krzyż

Msza polowa przy wyremontowanym krzyżu

Od początku 2022 roku w sołectwie Parzniewiczki trwały prace remontowe wiejskiego krzyża prowadzone przez mieszkańców. Jest on jednym z trzech obiektów świadczących o dziedzictwie kulturowym sołectwa Parzniewiczki.

– Przydrożny krzyż z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego pod ozdobnym zadaszeniem blaszanym, z elementami kutymi ręcznie przypomina o drodze do zbawienia człowieka. Postawienie krzyża przez przodków mieszkańców Parzniewiczek było rezultatem silnego przeżywania wiary – mówi Adam Zajączkowski, sołtys wsi Parzniewiczki. – 24 czerwca, podczas uroczystej mszy świętej wraz z błogosławieństwem pól został on poświęcony. Pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Parzniewiczek za zaangażowanie w prace remontowe oraz za ofiary przekazane na zakup materiałów budowlanych. W szczególności dziękuję naszemu wykonawcy postumentu (położony został gres) Sławomirowi Górnemu i jego żonie Annie, Józefowi Maczugowskiemu za przekazanie płyt chodnikowych na rzecz wsi, Adrianowi Wrzesińskiemu za wszelkie prace ciągnikiem, Arkowi Maczugowskiemu wraz z rodziną za całokształt prac, Dawidowi Maczugowskiemu, mojemu tacie za pomoc przy złożeniu płotka, Monice Łaszek za każdą pomoc, Piotrowi Maczugowskiemu, rodzinie Maczugowskich, Łaszek, Kędra oraz wszystkim pozostałym mieszkańcom, którzy chętnie pomogli w pracach – dodaje sołtys Adam Zajączkowski.

Fot. Sołectwo Parzniewiczki