Jest szansa na drogę w Majkowie!

Jesteśmy na dobrym, 13 miejscu wojewódzkiej listy rankingowej programu rozwoju infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Gmina Wola Krzysztoporska złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi i chodnika we wsi Majków Duży i wiele wskazuje na to, że dofinansowanie otrzyma.

Tuż przed końcem 2015 r. wojewoda łódzki ogłosił wyniki naboru na 2016 r. do wieloletniego „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”. Na liście znalazło się 116 wniosków z całego województwa, w tym 87 z gmin i 29 z powiatów. Po wstępnej ocenie część wniosków odrzucono i na ostatecznej liście rankingowej znalazły się 24 wnioski powiatowe i 48 gminnych – w tym na dobrym – 13 miejscu wniosek gminy Wola Krzysztoporska.
Które samorządy ostatecznie otrzymają 50-procentowe wsparcie dla swoich inwestycji, będzie wiadomo około 20 stycznia – po zatwierdzeniu listy przez ministra do spraw transportu.
Wniosek Woli Krzysztoporskiej mieści się w puli środków przewidzianej na drogi gminne, a dotyczy on budowy drogi usytuowanej w północnej części gminy w miejscowości Majków Duży, Kolonia Gomulin. Całkowita długość drogi wynosi 611,74 m, ale w pierwszym etapie budowy wykonano już całościowo drogę na odcinku 234,34 m bez chodnika oraz ułożono dolną warstwę podbudowy na pozostałym odcinku o dł. 377,40 m. W ramach realizacji obecnego etapu planuje się wykonanie podbudowy górnej, warstwy wiążącej i ścieralnej właśnie na pozostałym, niemal 400-metrowym odcinku. Wybudowany zostanie także chodnik o szerokości 2 m i długości 599 m oraz zjazdy do posesji. Nie zabraknie oczywiście oznakowania drogowego i jednostronnego pobocza o szerokości 1 m.
Cały projekt ma kosztować ok. 506.302 zł i jeśli gmina dostanie dofinansowanie, z własnego budżetu na ten cel będzie musiała wyłożyć połowę tej kwoty.
Warto dodać, że odcinek objęty wnioskiem jest drogą o dużym natężeniu ruchu, łączy bowiem drogę lokalną z drogą krajową nr 74 (Warszawa – Wrocław). Droga ta powiązana jest z drogą lokalną przebiegającą przez jedną z największych wsi na terenie gminy o zwartej zabudowie jednorodzinnej. Jej budowa znacznie poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników. Wzdłuż drogi usytuowane jest bowiem centrum logistyczne, restauracja i hotel, w związku z czym natężenie ruchu jest tu bardzo duże. Budowa może w znacznym stopniu zniwelować ten problem.