Z najlepszymi życzeniami dla samorządowców!

Na biało-czerwonym tle życzenia

Wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym, Sołtysom oraz Członkom Rad Sołeckich, a także osobom, które współtworzą samorząd terytorialny, pracując dla dobra lokalnej społeczności, składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
Na biało-czerwonym tle życzenia; u góry zdjęcie wójta