Apelujemy, aby nie wypalać traw!!!

płonąca trawa i napis nie wypalaj traw

W związku z nasilającymi się w okresie wiosennym przypadkami wypalania traw, nieużytków, przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione i w myśl obowiązującego prawa uznawane jest za wykroczenie, a gdy skutki są poważniejsze – czyn taki traktuje się jako przestępstwo. Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat.

W płomieniach ginie wiele zwierząt. Niszczone są miejsca lęgowe ptaków gnieżdżących się na ziemi, w tym również gniazda już zasiedlone. Wypalanie traw jest jedną z przyczyn zatruwania i tak już nadmiernie zanieczyszczonego powietrza.
Wystarczy nagły podmuch wiatru bądź zmiana jego kierunku, by zapanowanie nad ogniem było niemożliwe. Często ogień przenosi się na sąsiednie zabudowania, co skutkuje zniszczeniem mienia i utratą dorobku całego życia.
Zastanów się, zanim podpalisz, czy przez bezmyślność nie narazisz zdrowia i życia swojego oraz innych!