Będzie można za darmo zbadać słuch!

Już 2 grudnia w przychodni w Woli Krzysztoporskiej będzie można za darmo zbadać słuch.

By walczyć z rozpowszechniającym się zjawiskiem niedosłuchu, Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu i Polski Związek Głuchych zainicjowały kampanię informacyjną, propagującą profilaktyczne badania słuchu.
W ramach akcji, w roku 2015 na terenie kraju prowadzone są bezpłatne badania słuchu połączone z poradami i konsultacjami specjalistów z zakresu protetyki słuchu.
Najbliższe takie badanie odbędzie się też w naszej gminie.

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
Zespół Poradni Lekarskich w Woli Krzysztoporskiej,
ul. Kościuszki 19
dnia: 02.12.2015 (środa)
godzina: od 10.00
tel. (44) 616-30-09

Bezpłatne badania słuchu kierowane są w szczególności do osób w podeszłym wieku, ale także do tych, którzy zmagają się z problemem niedosłuchu lub przypuszczają, że proces utraty słuchu się u nich rozpoczyna.
Podczas badania pacjent we własnej przychodni ma możliwość skorzystania z bezpłatnych audiometrycznych badań słuchu i w razie potrzeby być skierowanym na dalsze leczenie bądź mieć możliwość ewentualnego protezowania wady słuchu aparatami słuchowymi.
Z powyższych badań może skorzystać każdy mieszkaniec gminy z wyjątkiem dzieci poniżej 7 roku życia. Badania tak młodych pacjentów prowadzone są wyłącznie w szpitalach specjalistycznych (w województwie łódzkim: Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289; Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Łodzi, ul. Sporna 36/50) bądź w przychodni MEDICAL-MED. W Brzezinach, ul. Tulipanowa 8).
Wszyscy zainteresowani badaniem mogą się zapisywać osobiście w przychodni lub pod numerem telefonu 44-616-30-09.