Bonus za frekwencję w wyborach

Bonus frekwencyjny plakat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi zachęca do głosowania w najbliższych, niedzielnych wyborach, proponując tzw. bonus frekwencyjny dla gmin do 20 tys. mieszkańców.

BONUS FREKWENCYJNY DLA GMIN DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

250 TYS. ZŁ z przeznaczeniem
na działalność kół gospodyń wiejskich i orkiestr dętych
ZA FREKWENCJĘ PONAD 60% W WYBORACH

250 TYS. ZŁ z przeznaczeniem
na lokalne kluby sportowe
ZA FREKWENCJĘ PONAD 60% W WYBORACH

MILION ZŁ z przeznaczeniem na remizy
DLA GMINY ZA NAJWIĘKSZĄ W POWIECIE FREKWENCJĘ W WYBORACH

MILION ZŁ z budżetu obywatelskiego na dowolny cel
ZA FREKWENCJĘ PONAD 60% W WYBORACH

Plakat_A3_-_dotacje_za_frekfencję_2023