Wolski GOPS przystąpił do programu pomocy żywnościowej

Znak - Funduszer Europejskie na Pomoc Żywnościową

Najbardziej potrzebujący mogą liczyć na wsparcie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przystąpił do programu pomocy żywnościowej.

GOPS w Woli Krzysztoporskiej informuje wszystkich mieszkańców gminy, że Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Program ten, podobnie jak PO PŻ, opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się do poinformowania beneficjentów o przystąpieniu do wyżej wymienionego programu.

Bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:
https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027
lub
https://www.fepz.gov.pl
Lpgotypy europejskie programu żywnościowego