Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

Blok przy ul. Kościuszki 15 w Woli

Ogłoszenie wójta gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:

  1. Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

– nieruchomość położoną w obrębie Bogdanów, oznaczoną numerem ewidencyjnymi działki 57 o pow. 0,1164 ha
– nieruchomość położoną w obrębie Wygoda, oznaczoną numerem ewidencyjnymi działki 147/2 o pow. 0,1756 ha
– nieruchomość położoną w obrębie Parzniewiczki, oznaczoną numerem ewidencyjnymi działek: 209 o pow. 0,50 ha, 210 o pow. 0,13 ha
– lokal mieszkalny nr 36 znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Kościuszki 15 w Woli Krzysztoporskiej

  1. Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do wydzierżawienia n/w nieruchomość:

– działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 302 o powierzchni 0,9098 ha, położoną w obrębie Jeżów.
– działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 53 o powierzchni 0,9602 ha, położoną w obrębie Jeżów.

Przedmiotowe nieruchomości zastały opisane w wykazach, które zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, a także zamieszczone na stronie internetowej urzędu (w załączeniu) i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 72.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie 117-23 Jeżów 91 KB 80
2 pdf Zarządzenie 118-23 Jeżów 91 KB 54
3 pdf Zarządzenie 119-23 Wola Krzysztoporska, Kościuszki 15 lokal 36 139 KB 152
4 pdf Zarządzenie 120-23 Parzniewiczki 122 KB 83
5 pdf Zarządzenie 121-23 Wygoda 118 KB 132
6 pdf Zarządzenie 122-23 Bogdanów 111 KB 169