DL w Woli Krzysztoporskiej: do prac remontowych trzeba dołożyć

Remont DL Wola Krzysztoporska - sala główna

Trwa remont i rozbudowa Domu Ludowego w Woli Krzysztoporskiej. Podczas prac okazało się, że trzeba będzie wykonać dodatkowe roboty, na które będą potrzebne dodatkowe środki.

Co do końca sierpnia udało się zrobić w remontowanym budynku? W sali głównej wykonano schody betonowe, a na piętrze wymurowano ścianki działowe. W dobudowywanej części zaplecza kuchennego wykonano więźbę dachową z prefabrykowanych dźwigarów i deskowanie, wymurowano ścianki wewnętrzne, wykuto otwory drzwiowe łączące zaplecze kuchenne z salą główną Domu Ludowego, częściowo rozprowadzono też instalację elektryczną i kanalizacyjną.

Pierwotnie remont i rozbudowa DL w Woli Krzysztoporskiej miały kosztować 1.293.735 zł. Pojawiła się jednak konieczność wykonania robót dodatkowych, polegających na: wykonaniu iniekcji ścian w budynku DL (dodatkowo 22.780 zł), wykonaniu izolacji cieplnej wraz z posadzką na sali głównej budynku (55.869 zł), malowaniu elewacji budynku Domu Ludowego oraz frontowej ściany budynku garażu OSP, a także wymianie skrzynki z włącznikiem syreny OSP (24.500 zł brutto). Wartość robót dodatkowych wyniesie łącznie 103.149 zł.
Wcześniej poza zaplanowanym zakresem trzeba było wykonać fundamenty schodkowe przy DL (5.231 zł). W tej chwili koszty szacowane są więc na kwotę 1.402.115 zł.
Wkrótce ma się też pojawić dodatkowo monitoring (4.427 zł). W ramach oddzielnego zadania trzeba będzie również wykonać remont kotłowni (w budynku OSP) i wymienić źródło ogrzewania na piec o odpowiedniej mocy, który będzie w stanie ogrzać i wyremontowany budynek, i garaże OSP.