Granty „Sołectwo na plus” na 2022 rok przyznane

zdjęcie grupowe - sołtysi, uczestnicy pikniku zdrowotnego w Gomulinie

Sołectwa z terenu gminy Wola Krzysztoporska otrzymały granty na realizację swoich pomysłów. Pieniądze pochodzić będą z budżetu województwa łódzkiego na rok 2022 w ramach programu „Sołectwo na plus”, a uzupełnione zostaną środkami własnymi gminy Wola Krzysztoporska.

plakat sołectwo na plus; projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa ŁódzkiegoKtórym sołectwom przyznano dotacje i na jakie projekty zdecydowały się lokalne społeczności?

Blizin – zestaw nagłośnienia (całkowity szacowany koszt zadania -12.000; kwota dotacji – 12.000 zł);
Rokszyce – sprzęt nagłaśniający (15.000 zł; 12.000 zł)
Majków Duży – altana ogrodowa (12.000 zł; 12.000 zł)
Jeżów – krzesła i zastawa obiadowa dla DL (20.000 zł; 12.000 zł)
Wola Krzysztoporska – przyczepka transportowa (13.000 zł; 12.000 zł)
Woźniki – namiot imprezowy (9.000 zł; 8.000 zł)

Wstępnie szacowany koszt wszystkich projektów to 81.000 zł (rzeczywisty znany będzie po przeprowadzeniu postępowań przetargowych), a przyznane dotacje w sumie opiewają na kwotę 68.000.
Wcześniej, 30 lipca wstępne promesy na przyznane dotacje wręczył sołtysom wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba podczas pikniku prozdrowotnego w Gomulinie.