Granty „Sołectwo na plus” na 2022 rok przyznane

zdjęcie grupowe - sołtysi, uczestnicy pikniku zdrowotnego w Gomulinie

Sołectwa z terenu gminy Wola Krzysztoporska otrzymały granty na realizację swoich pomysłów. Pieniądze pochodzić będą z budżetu województwa łódzkiego na rok 2022 w ramach programu „Sołectwo na plus”, a uzupełnione zostaną środkami własnymi gminy Wola Krzysztoporska.

plakat sołectwo na plus; projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa ŁódzkiegoKtórym sołectwom przyznano dotacje i na jakie projekty zdecydowały się lokalne społeczności?

Blizin – zakup zestawu nagłośnienia w ramach projektu pn. „W Rytmach Muzyki Sołectwo Wita Złotą Polską Jesień”(całkowity szacowany koszt zadania -12.000; kwota dotacji – 12.000 zł);

Rokszyce – zakup sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu pn. „Nagłośnienie dla integracji” (całkowity szacowany koszt zadania 15.000 zł; kwota dotacji 12.000 zł);

Majków Duży – zakup i montaż altanki ogrodowej w ramach projektu pn. „Altanka ogrodowa – dla całego społeczeństwa”(całkowity szacowany koszt zadania 12.000 zł; kwota dotacji 12.000 zł;

Jeżów – zakup krzeseł i zastawy obiadowej w ramach projektu pn. „Zakup krzeseł i zastawy obiadowej” (całkowity szacowany koszt zadania 20.000 zł; kwota dotacji 12.000 zł);

Wola Krzysztoporska – zakup przyczepki w ramach projektu pn. „Zakup przyczepki transportowej dla sołectwa Wola Krzysztoporska”( całkowity szacowany koszt zadania 13.000 zł; kwota dotacji 12.000 zł);

Woźniki – zakup namiotu w ramach projektu pn. „Zakup namiotu imprezowego” (całkowity szacowany koszt zadania 9.000 zł; kwota dotacji 8.000 zł).

Wstępnie szacowany koszt wszystkich projektów to 81.000 zł (rzeczywisty znany będzie po przeprowadzeniu postępowań przetargowych), a przyznane dotacje w sumie opiewają na kwotę 68.000.
Wcześniej, 30 lipca wstępne promesy na przyznane dotacje wręczył sołtysom wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba podczas pikniku prozdrowotnego w Gomulinie.