Jak zmieniała się gmina Wola Krzysztoporska w ciągu ostatnich pięciu lat? (część I)

Kanalizacja - maszyna odtwarza drogę po powstaniu kanalizacji
W ciągu ostatnich lat mieszkańcy kilkunastu kolejnych miejscowości uzyskali lub już wkrótce uzyskają dostęp do kanalizacji. To kilkadziesiąt km nowej sieci.

Ponad 100 milionów wydanych i zaplanowanych na inwestycje: nowe, wyremontowane lub przebudowane drogi w kilkudziesięciu miejscowościach, kolejne place zabaw i siłownie zewnętrzne, kilometry kanalizacji. Po kolejnych pięciu latach pracy samorządowej przyszedł czas na podsumowania. Dziś zaczynamy od tego, co udało się zrobić dla naszego środowiska.

Podobno do niektórych najbardziej wiarygodne są liczby, bo z nimi nie można dyskutować. Niech przemówią więc fakty. Kadencja rozpoczęła się pod koniec 2018 r., podsumowaniem więc obejmiemy lata 2019 – 2023, dodając do tego plan na rok 2024.

Inwestycje75 mln 594 tys. 238 zł (łącznie z planem na 2024 – 104 mln 172 tys. 297 zł)

Pozyskane środki zewnętrzne 46 mln 242 tys. 324 zł (łącznie z planem na 2024 – 54 mln 827 tys. 360 zł)

52,6% pieniędzy na inwestycje łącznie z planem na 2024 to środki zewnętrzne!!!

Zadłużenie: na koniec 2018 r. – 17 mln 692 tys. 800 zł; na koniec 2023 r. – 25 mln 639 tys. 279 zł (plan na koniec 2024 r. – ok. 30 mln zł)

Na każdy 1 milion długu przypada około 10 milionów inwestycji!

 

 Dla środowiska

 W ciągu ostatnich pięciu lat na terenie gminy Wola Krzysztoporska wiele zrobiono, by poprawić stan środowiska naturalnego. Służyły temu przede wszystkim olbrzymie projekty kanalizacyjne, dzięki którym ścieki trafiają do oczyszczalni, nie zatruwając ziemi. Ich koszt to dziesiątki milionów, ale znacząca część tych środków pochodzi ze źródeł zewnętrznych.

Kanalizacja - maszyna odtwarza drogę po powstaniu kanalizacji
W ciągu ostatnich lat mieszkańcy kilkunastu kolejnych miejscowości uzyskali lub już wkrótce uzyskają dostęp do kanalizacji. To kilkadziesiąt km nowej sieci.

Pod koniec roku 2018 i na początku 2019 finalizowały się prace przy kompleksowym systemie odprowadzania i oczyszczania ścieków (etap IV) w miejscowościach Wola Krzysztoporska, Wygoda, Kacprów, Radziątków, Gąski, Bujny. Całkowita wartość projektu to ok. 20.785.000 zł.

Od razu po zakończeniu tego projektu przystąpiono do wykonania kolejnych odcinków. Pierwszy to kanalizacja w miejscowościach Krężna, Kozierogi i Piekarki (ok. 11 km kanalizacji za ok. 7,5 mln).

A dalej „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi w miejscowości Oprzężów” – (7.523.873 zł) zadanie wieloletnie; zakończenie w 2024 r.

Następny projekt to „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od miejscowości Oprzężów do miejscowości Gomulin” (koszt niemal 9 mln zł).

Dwa kolejne projekty już rozpoczęte, ale ich zakończenie przed nami – „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi w miejscowościach Gomulin i Gomulin Kolonia” i „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi w miejscowościach Gomulin Kolonia i Majków Duży”. Gmina już zdobyła na ten cel ponad 8 mln dofinansowania. A do tego rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej.

Pszok po remoncie
Zmodernizowany PSZOK czynny przez cały tydzień pozwala mieszkańcom pozbyć się legalnie dodatkowych śmieci.

Żeby efektywniej i sprawniej zajmować się gminnymi śmieciami, w 2023 roku zakończono „Modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli Krzysztoporskiej” (tzw. PSZOK – 2.136.290 zł).

Budynek w Parzniewicach po termomodernizacji
Termomodernizacja budynków gminnych to spore oszczędności dla mieszkańców.

Niezwykle ważna, bo prowadząca do oszczędności i minimalizacji emisji zanieczyszczeń, była także termomodernizacja budynków gminnych, m.in.: w Parzniewicach, Gomulinie, Jeżowie (ok. 1,5 mln zł).

Wójt i pracownik gminy na tle zbiornika retencyjnego w Bogdanowie
W ramach dbałości o retencję wód zrewitalizowany został zbiornik w Bogdanowie.

W ramach dbałości o retencję wód w Bogdanowie wykonano „Rewitalizację zbiornika retencyjnego” (koszt ok. 548.797 zł).

Pompa ciepła
Dzięki gminnym dotacjom z terenu gminy zniknęło prawie 350 „kopciuchów”, a samorząd wydał na ten cel ok. 1.745.000 zł.

Żeby ograniczyć tzw. niską emisję, gmina wspomaga także mieszkańców w wymianie starych pieców węglowych na nowe, ekologiczne źródła ciepła. Gminny system dopłat działa już piąty rok (od roku 2020). Mieszkańcy mogą się starać o dotację do 5 tys. zł. Dotąd, dzięki systemowi dotacyjnemu, z terenu gminy zniknęło prawie 350 „kopciuchów”, a samorząd wydał na ten cel ok. 1.745.000 zł.

Co roku jest też organizowana akcja odbierania azbestu i folii rolniczych od mieszkańców.

By zoptymalizować zarządzanie poborem wody i jego rozliczanie, na terenie gminy wdrażany jest też systemu zdalnego – radiowego odczytu wodomierzy, a urządzenia są stopniowo wymieniane w kolejnych miejscowościach.