Jubileuszowy rajd na Góry Borowskie

Stu uczestników wzięło udział w jubileuszowym X Pieszym Rajdzie na Góry Borowskie, który odbył się 21 września.

– Był to szczególny rajd bo łączył ze sobą ważne wydarzenia: pierwsze to jubileusz – bo to dziesiąty rajd, a drugie – obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej – mówią organizatorzy rajdu ze Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego działającego przy Szkole Podstawowej im. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej – Maria Bartłomiejczyk, Aleksandra Kowalczyk, Agnieszka Warzyńska (nauczycieli) przy wsparciu Beaty Wieczorek (sekretarza szkoły i radnej Rady Gminy).
Mimo pochmurnej aury do rajdu dołączyły szkoły z terenu gminy: Szkoła Podstawowa w Bogdanowie, Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie, Szkoła Podstawowa w Parzniewicach. Na rajdzie stawiła się dokładnie 100 uczestników. Po szczęśliwym dotarciu do celu i pokonaniu 10 km na uczestników czekał poczęstunek oraz konkurs wiedzy o bohaterach walk na Górach Borowskich, który to konkurs przygotowała Lucyna Lasek – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej. W skład jury weszły: Lucyna Lasek, Edyta Michalak (nauczyciel historii SP Krzyżanów) i Ewa Motylska (nauczyciel SP Krzyżanów).
Ostatecznie I miejsce zajął Bartłomiej Szymczyk – uczeń SP Krzyżanów, II miejsce – Bartosz Cieślak z SP Krzyżanów i III miejsce Patrycja Cejnóg – uczennica SP Bogdanów. Zwycięzcy otrzymali nagrody.
Na koniec Maria Bartłomiejczyk, nauczyciel geografii w SP w Woli Krzysztoporskiej ogłosiła konkurs fotograficzny dla uczestników powiązany z jubileuszowym rajdem oraz okrągłą rocznicą wybuchu II wojny światowej –„Pamięć dla Przyszłości – Miejsce Bitwy o Góry Borowskie”. Prace można będzie składać w sekretariacie szkoły do 30 października 2019 roku.

Fot.Organizatorzy rajdu