Kluby otrzymają dotacje na zadania sportowe i turystykę

Mecz piłkarski - LKS Wolanka Wola Krzysztopoprska

Jak co roku wójt gminy Wola Krzysztoporska rozpisał konkurs dotyczący zlecenia zadań z zakresu sportu i turystyki. W tym roku do rozdysponowania była kwota 330 tys. zł. Dzięki temu mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać m.in. z zajęć: piłki nożnej, siatkowej, ręcznej, koszykowej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, zapasów, podnoszenia ciężarów, badmintona, szachów, wędkarstwa oraz turystyki i krajoznawstwa.
Jakie dotacje otrzymały poszczególne kluby działające na terenie gminy?

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2024 r.

 

KONKURS NR 1

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów szkół podstawowych w zakresie m.in.: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki

 • dotacja na realizację zadania w kwocie 25 000,00 zł zostaje przyznana:
 • Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „TYTAN” w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska w kwocie 14 000,00 zł,
 • Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Parzniewice, Parzniewice Małe 35A, 97-371 Wola Krzysztoporska 11 000,00 zł.

 

KONKURS NR 2

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów w wieku ponadpodstawowym w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki

 • dotacja na realizację zadania w kwocie 17 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gryf’ Bujny, ul. Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysztoporska.

 

 KONKURS NR 3

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie tenisa stołowego

 • dotacja na realizację zadania w kwocie 15 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TENIS CLUB” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.

 

 KONKURS NR 4

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki siatkowej

 • dotacja na realizację zadania w kwocie 19 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TIE-BREAK” ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska.

 

 KONKURS NR 5

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie podnoszenia ciężarów

 • dotacja na realizację zadania w kwocie 45 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gryf” Bujny, ul. Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysztoporska.

 

KONKURS NR 6

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej

 • dotacja na realizację zadania w kwocie 88 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wolanka” Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska.

 

KONKURS NR 7

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodów sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych  w zakresie zapasów:

 • dotacja na realizację zadania w kwocie 40 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ATHLETIC” ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska.

 

KONKURS NR 8

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki,

 • dotacja na realizację zadania w kwocie 39 000,00 zł zostaje przyznana Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.

 

 KONKURS NR 9

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie badmintona,

 • dotacja na realizację zadania w kwocie 14 000,00 zł zostaje przyznana Klubowi Sportowemu LOTKA WOLA, ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska

 

 KONKURS NR 10

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych  w zakresie wędkarstwa

 • dotacja na realizację zadania w kwocie 16 000,00 zł zostaje przyznana Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Piotrkowie Tryb Koło nr 35 w Woli Krzysztoporskiej, ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.

 

 KONKURS NR 11

Zadanie publiczne z zakresu krajoznawstwa i turystyki:

wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wola Krzysztoporska poprzez organizowanie ich udziału w imprezach o charakterze turystyczno-krajoznawczym

 • dotacja na realizację zadania w kwocie 12 000,00 zł zostaje przyznana Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Konkurs na zadania sportowe mar 2024 1 MB 23