Kolejny odstrzał sanitarny dzików

Zgodnie z rozporządzeniem wojewody łódzkiego w kwietniu przeprowadzony ma być kolejny odstrzał sanitarny dzików, także na terenie powiatu piotrkowskiego.

Dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego nakazuje się przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików, w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. Na terenie Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego w obwodach łowieckich o numerach: 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 220, 221, 222, 224, 250, 251, 252, 254, 274, 275, 2771296 łącznie odstrzelonych ma być 50 sztuk zwierząt.
Fakt odstrzału sanitarnego dzików zgłoszony być musi powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla lokalizacji obwodu łowieckiego.
Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików nakazuje się przeznaczyć do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego lub do utylizacji.