LGD „BUD-UJ RAZEM” zaprasza na spotkania konsultacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru na otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne.

TERMIN I MIEJSCE:

17.01.2017 r. – Urząd Gminy Rzgów, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
18.01.2017 r. – Urząd Gminy w Czarnocinie, ul. Główna 142, 97-318 Czarnocin
19.01.2017 r.-Urząd Gminy Łęki Szlacheckie, Łęki Szlacheckie 13 d, 97-352 Łęki Szlacheckie
20.01.2017 r. – Dom Ludowy im. Kazimierza Tazbira w Kamieńsku, ul. Konopnickiej 6, 97-360 Kamieńsk

Każde ze spotkań podzielone zostało na dwa bloki tematyczne:

I – godz. 9.00 -12.45 – „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Projekty grantowe”
II – godz. 13.15 – 17.00 – „Podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „Rozwijanie działalności gospodarczej”

RAMOWY ZAKRES SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO:

Spotkanie w godz. 9:00 – 12:45

Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy (zasady i możliwości pozyskania środków, zasady oceniania i wyboru operacji) oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz grantobiorców, którzy będą ubiegać się o dofinansowanie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania BUD-UJ RAZEM.

09:00 – 11:00

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie przez jednostki sektora finansów publicznych oraz grantobiorców w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wskazanie jak przygotować i realizować operację, żeby nie narazić się na ryzyko utraty dofinansowania, w tym m.in.: co obejmuje realizacja operacji; rozpoczęcie i zakończenie realizacji operacji; cele i wskaźniki realizacji celów; konkurencyjny wybór wykonawców zadań; racjonalność planowanych do poniesienia kosztów oraz przykładowe projekty i koszty ich realizacji.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 12:45

Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach PROW na lata 2014-2020 – działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
(praca na dokumentach aplikacyjnych – wzorach wniosków o przyznanie pomocy, wzorze wniosku o powierzenie grantu oraz wzorach załączników wymaganych wraz z wnioskiem )

Spotkanie w godz. 13:00 – 17:00

Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy (zasady i możliwości pozyskania środków, zasady oceniania i wyboru operacji) oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej dla podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania BUD-UJ RAZEM.

13:15 – 15:00

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wskazanie jak przygotować i realizować operację, żeby nie narazić się na ryzyko utraty dofinansowania, w tym m.in.:

– co obejmuje realizację operacji;
– rozpoczęcie i zakończenie realizacji operacji;
– cele i wskaźniki realizacji celów;
– zasady rozliczania wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych / zaliczek;
– konkurencyjny wybór wykonawców zadań;
– racjonalność planowanych do poniesienia kosztów;
– przykładowe projekty i koszty ich realizacji.

15:00 -15:15 Przerwa

15:15 – 17:00

Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach PROW na lata 2014-2020 – działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
(praca na wzorach wniosków, załączników i biznesplanie – warsztaty).