Liczby nie kłamią – Wola Krzysztoporska najlepsza w powiecie

Dziennik Łódzki w wydaniu z dnia 15.12.2014 r. opublikował wyniki DZIENNIKOWEJ LIGI GMIN – rankingu gmin wiejskich województwa łódzkiego, w którym dokonano kompleksowej  oceny wyników osiąganych przez samorządy gmin w latach 2011-2013. Na 132 sklasyfikowane w województwie łódzkim gminy wiejskie,  Gmina Wola Krzysztoporska znalazła się na 13 miejscu.  Wśród gmin powiatu piotrkowskiego zajęła  1 miejsce. Gminy oceniano na wielu płaszczyznach. Najlepiej Gmina Wola Krzysztoporska wypadła w następujących dziedzinach:
WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ  – 3 miejsce w województwie łódzkim (oznacza to, że tylko 2 gminy w województwie łódzkim mają niższe wydatki na administrację na głowę mieszkańca),
DOCHODY – 14 miejsce w województwie łódzkim,
WYDATKI MAJĄTKOWE (WYDATKI NA INWESTYCJE) – 7 miejsce w województwie łódzkim,
WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ – 3 miejsce w województwie łódzkim.
W rankingu oceniono też  bezrobocie, mieszkania, ilość firm,  pozyskane środki z UE,  zadłużenie gminy oraz migrację mieszkańców. Bardzo ciekawym wskaźnikiem jest ten ostatni. Dziedzina  MIGRACJA MIESZKAŃCÓW (31 miejsce w województwie łódzkim, ale już 1 w powiecie piotrkowskim wśród gmin wiejskich) oznacza różnicę pomiędzy  liczbą osób które opuściły teren naszej gminy a liczbą osób, które  na jej terenie się osiedliły. I ocena ta wypadła dla nas bardzo dobrze. Podczas  ostatnich 4 lat na terenie Gminy Wola Krzysztoporska  przybyło 166 osób. O analizę tej sytuacji pokusił się portal ePiotrkow.pl, gdzie w artykule pt. Ubywa nas wskazał, że są gminy, które potrafiły poradzić sobie z ogromnym problemem wyludnienia i do Gmin takich należy Gmina Wola Krzysztoporska. W jaki sposób wg tego portalu poradziliśmy sobie  z problemem wyludnienia? Stawiając na rozwój infrastruktury: nowe szkoły, sale gimnastyczne, boiska, kanalizacja – to wszystko ma zatrzymać a nawet przyciągnąć młodych ludzi, którzy będą chcieli tu żyć.
Analiza danych wskazuje też, że w Naszej Gminie  dzięki niewielkim wydatkom na administrację (pensje urzędników) i utrzymywanie wysokich dochodów (profesjonalne zarządzanie finansami) możliwe stało się przeprowadzenie wielu inwestycji, na które nie stać innych gmin.  Dziennik Łódzki dokonał oceny gmin na podstawie informacji statystycznych. Wykluczono w ten sposób dowolność oceny dając miarodajne posumowanie działalności samorządów w gminach wiejskich. Ku naszemu zadowoleniu okazało się, że Gmina Nasza znalazła się w czołówce gmin wiejskich województwa łódzkiego pozostawiając w tyle pozostałe gminy powiatu piotrkowskiego.