Mamy dofinansowanie na drogę w Majkowie!

Gmina Wola Krzysztoporska zdobywa kolejne fundusze zewnętrzne na swoje inwestycje. Tym razem dobra wiadomość dotyczy dofinansowania budowy drogi i chodnika we wsi Majków Duży.

Ostateczną listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” wojewoda łódzki ogłosił 26 stycznia tego roku. Znalazła się na niej także gmina Wola Krzysztoporska ze swoim projektem budowy drogi i chodnika w Majkowie Dużym (wśród 16 zakwalifikowanych wniosków dla dróg gminnych). Warto dodać, że nasz wniosek konkurował z 87 innymi wnioskami gminnymi z całego województwa łódzkiego. Oceniony został pozytywnie, w związku z czym gmina może liczyć na 50-procentowe dofinansowanie inwestycji.

– Jest to kolejny przykład determinacji i umiejętności w wykonywaniu pracy Urzędu Gminy w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych – mówi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. – Jednocześnie jest to dobra wróżba na najbliższą przyszłość w zakresie ambitnego planu modernizacji około 40 km dróg w tej kadencji, co w dużej mierze uzależnione jest od pozyskiwania środków zewnętrznych. W tym momencie z wielką radością mogę poinformować mieszkańców Majkowa Dużego i okolic, że długo oczekiwana przebudowa drogi Majków – Dąbrówka w 2016 r. zostanie wykonana – dodaje Roman Drozdek.

A chodzi o budowę drogi usytuowanej w północnej części gminy w miejscowości Majków Duży, Kolonia Gomulin. Całkowita długość drogi wynosi 611,74 m, ale w pierwszym etapie budowy wykonano już całościowo drogę na odcinku 234,34 m bez chodnika oraz ułożono dolną warstwę podbudowy na pozostałym odcinku o dł. 377,40 m. W ramach realizacji obecnego etapu planuje się wykonanie podbudowy górnej, warstwy wiążącej i ścieralnej właśnie na pozostałym, niemal 400-metrowym odcinku. Wybudowany zostanie także chodnik o szerokości 2 m i długości 599 m oraz zjazdy do posesji. Nie zabraknie oczywiście oznakowania drogowego i jednostronnego pobocza o szerokości 1 m.
Cały projekt ma kosztować ok. 500 tys. zł. Dokładna kwota znana będzie po przeprowadzeniu przetargów na wykonanie robót. Z własnego budżetu na ten cel gmina będzie musiała wyłożyć połowę kwoty, na drugą dostanie dofinansowanie.
Oprócz tego w 2016 roku planowana jest również modernizacja dróg w innych miejscowościach – o czym informować będziemy mieszkańców na bieżąco.