Młodzież sprawdzała wiedzę pożarniczą

36 młodych uczestników, trudne pytania i sprawdzian umiejętności – to wszystko podczas eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które 6 marca odbyły się tym razem w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Parzniewicach.

Wszyscy uczestnicy najpierw musieli napisać test pisemny, który oceniło jury w składzie: Grzegorz Konecki – przewodniczący, Dominik Ambrozik – sekretarz, członkowie – Robert Cieślik, Rafał Nadajewski, Jan Czubała.
Do finału ustnego zakwalifikowano 6 osób. W pierwszej grupie wiekowej (kl. I – VI szkoły podstawowej) znaleźli się: Wiktoria Cieślik (SP Wola Krzysztoporska), Wiktoria Gajda (SP Gomulin) i Krzysztof Kołba (SP Gomulin).
W drugiej grupie wiekowej (kl. VII – VIII) do finału weszli: Michał Kacperski (SP Gomulin), Radosław Ogrodnik (SP Bujny) i Natalia Królikowska (SP Bujny).
W wyniku rozgrywek finałowych (eliminacje ustne i praktyczne) zwycięzcami zostali: Wiktoria Gajda (I grupa wiekowa) i Natalia Królikowska (II grupa wiekowa). To właśnie one reprezentować będą gminę w eliminacjach powiatowych TWP.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej, a wręczał je i gratulował młodzieży wójt Roman Drozdek. Podziękowania skierowano także do opiekunów młodzieży i gospodarzy z dyrektor SP Parzniewice Adrianną Grelą na czele.

Fot. A. Wiktorowicz