Strażacy z Woli Krzysztoporskiej mają nowy wóz!

Nowy wóz strażacki wart niemal 800 tys. zł trafił do ochotników z Woli Krzysztoporskiej.

Z nowego nabytku cieszą się nie tylko strażacy i władze gminy, które postarały się o dofinansowanie tego zakupu z funduszy europejskich, ale i zwykli mieszkańcy czekający z niecierpliwością na przyjazd nowego samochodu. 26 października 2016 r. zatrzymał się on najpierw przed Urzędem Gminy, a później zaparkował na stałe w garażu wolskich ochotników.

Strażakom gratulował wójt gminy Roman Drozdek, który został też ojcem chrzestnym nowego pojazdu. – Ten projekt to przede wszystkim wasza zasługa. To wynik waszego zaangażowania, trudnej, odpowiedzialnej i jednocześnie społecznej pracy – mówił podczas uroczystego powitania Roman Drozdek. – Zakup kolejnego nowego samochodu bojowego (w 2015 r. nowy wóz trafił do OSP Woźniki), tym razem dla OSP w Woli Krzysztoporskiej, to inwestycja w jeszcze większe bezpieczeństwo naszej gminy, które możemy zawdzięczać tylko i wyłącznie druhom strażakom. Dlatego ciągłe doposażanie naszych jednostek OSP w coraz nowocześniejszy sprzęt bojowy to nie tylko konsekwencja strategii przyjętej 14 lat temu, ale również bezwzględny obowiązek władz samorządowych.

Z kolei władzom i pracownikom Urzędu Gminy, którzy pracowali przy projekcie, dziękowali w imieniu wszystkich strażaków: prezes OSP Wola Krzysztoporska Zbigniew Galuś, naczelnik jednostki Błażej Strzelczyk, jego zastępca Jakub Majewski oraz radny i ochotnik w jednej osobie Marcin Olejnik.
Samochód został też poświęcony przez proboszcza wolskiej parafii Janusza Chylewskiego.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jednostki OSP w Woli Krzysztoporskiej kosztował 799.500 zł.
Przypomnijmy, że projekt zakupu jest współfinansowany z funduszy zewnętrznych, a wniosek o dofinansowanie, który gmina złożyła w ramach RPO WŁ, został oceniony najwyżej spośród wszystkich ponad 100 wniosków z całego województwa. Kwota dofinansowania to 591.630 zł.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, Działanie V.1 Gospodarka Wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.