Nie będzie wody w Woli Krzysztoporskiej

Przerwa w dostawie wody znak zakazu z kranem w środku

Uwaga! Aktualizacja! Wody nie będzie nie w czwartek, a w piątek 9.09.2022 r.!
Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z rozbudową sieci wodociągowej w dniu 09.09.2022 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w Woli Krzysztoporskiej, na ulicach: Szkolnej, Piotrkowskiej i Fabrycznej.

Przewidywany czas przerwy – godz. 09:00 – 15:00 (6 godzin).
Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje jednocześnie, że z przyczyn niezależnych od gminy może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanym terminie, a przewidywany czas przerwy oraz zakres przerwy planowanej może ulec zmianie.